top of page

Roman Krobski

Roman Krobski - absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej - Schola Posnaniensis w Poznaniu z dyplomem licencjata na Wydziale Komunikacji Wizualnej w 1996 r. Od stycznia 1997 r. tworzy projekt autorskiego studia graficznego - KROBSKI DESIGN. Niniejsza strona jest skrótowym katalogiem najważniejszych realizacji od początku działalności firmy. Znak graficzny, forma graficzna, typografia, ilustracja cyfrowa to często punkt wyjścia do tworzenia finalnych kompozycji na opakowaniach, plakatach, folderach reklamowych czy przestrzeniach wypełniających strony www. Stale poszerzany zasób umiejętności pozwala na świadome projektowanie aktywności reklamowej klienta. Istotnym elementem twórczym KROBSKI DESIGN jest też kreacja hasła reklamowego lub nazwy powstającego brandu tak aby słowo i obraz uwiodły duszę odbiorcy. Jednym z nowych obszarów działalności studia jest fotografia reklamowa. Połączenie umiejętności grafika i fotografika pozwala na pełniejszą kontrolę nad tworzeniem kontentu reklamowego. Kolejnym, najnowszym elementem komunikacyjnego spektrum działań KROBSKI DESIGN jest film reklamowy, w którym studio łączy wszystkie swoje umiejętności zaczynając od stworzenia scenariusza ze storyboardem poprzez organizację i wykonanie zdjęć na planie filmowym aż po sam montaż z udźwiękowieniem oraz wykorzystaniem elementów graficznych w formie animacji. Zapraszam do współpracy.

bottom of page